Etologen

Tjänster

En etolog intresserar sig för och studerar djurens beteenden och bakomliggande faktorer. Med dessa kunskaper kan man sedan exempelvis avgöra om djurens naturliga beteenden blir tillgodosedda och hjälpa till att ge djuren en bättre välfärd och människorna en trevligare samvaro med sina välmående djur. Etologen kan också ge en djurägare en djupare förståelse för varför djuret uppför sig på ett visst sätt och bidra till att kommunikationen förbättras.